Nhân dân nhật báo: Chính trị Trung Quốc phát triển mạnh mẽ hơn trong quá trình cải cách và mở cửa | Phát triển Trung Quốc

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-04-12 21:13:29
夏普8K摄影机将于下半年发布:M43画幅,体型小巧|||||||

IT之家 7 月 4 日动静 按照中媒 Techradar 的动静,夏普日本网站上列出了一款 “小型 8K 开麦拉”(Small 8K Video Camera),今朝正正在研收中。

IT之家领会到,夏普那款 8K 开麦拉将拆载 M43 传感器。中媒指出那款开麦拉能够正在 10bit/200Mbps 下拍摄 8K/30p 或 4K/60p 的视频,机身拆载了齐尺寸 HDMI 输入接心、一个 mini XLR 接心和耳机战麦克风接心。夏普 8K 开麦拉今朝借出有正式称号,它初次表态是正在 2019 岁首年月,以后正在 2020 年 CES 上再次表态,估计价钱正在 4000 美圆以下。

中媒 Techradar 称,夏普讲话人暗示该开麦拉将于 2020 年下半年正在日本公布,随后没有暂将正在好国公布。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa